עברית

Деревня Силуан, Восточный Иерусалим. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

עיריית מזרח ירושלים

חלוקה מוניציפלית בין מערב למזרח העיר תפחית את הפערים הגדולים ותגדיל את הסיכוי להסכם המדיני

רגע לפני חגיגות החמישים להרחבת גבולות העיר ירושלים מזרחה, מה שבטעות נקרא "איחוד", כדאי לדבר על פתרון אפשרי לתקיעות בדרך להסדר מדיני. פתרון לא מושלם, זמני, אך כזה שיוכל לאפשר חיים טובים יותר הן לתושבי מזרח ירושלים והן לתושבי מערב העיר, יאפשר בנייתה של מנהיגות אזרחית במזרח ירושלים ולפחות לטווח הקצר לא יגרום לנזק. הפתרון המדובר הוא הקמת עירייה עצמאית למזרח ירושלים תחת ריבונות ישראלית.

מדובר למעשה גם בצעד בלתי נמנע אפילו למי שחושבים (מימין, אך גם משמאל) כי לא ראוי לבצע חלוקה כלשהי בעיר ירושלים. בכל פרמטר בו נבחן את הקשר בין מערב ירושלים ומזרחה נראה כי הוא קלוש מאשר זה שבין ערים צמודות אחרות בישראל. פערים של שפה, זהות לאומית, הקצאת משאבים ותפיסת המרחב שהופכים את המזרח והמערב לנפרדים בכל היבט מלבד הגדרה שרירותית של גבולות העיר.

בנוסף, אין דיפוזיה משמעותית של תושבי מזרח העיר המתגוררים במערבה, למעשה באחוזים המספרים של העוברים ממזרח למערב קטנים משל תושבי נצרת העוברים להתגורר או לעבוד בנצרת-עילית. מספר העוברים להתגורר ממערב במזרח הוא נמוך עוד יותר, ומתמצה בהתנחלויות מתוקצבות על ידי עמותות כמו 'אלע"ד' או עטרת כהנים.

המדד הטוב ביותר להיעדר הקשר בין מזרח ירושלים למערבה הוא הסירוב המתמיד והנרחב להצבעה בבחירות המוניציפליות. קל להסביר את היתרון הפוטנציאלי לתושבי מזרח העיר מהשתתפות בבחירות אלו – ודווקא משום כך ההימנעות הנרחבת מהשתתפות מראה עד כמה הם אינם מקבלים את אותו "איחוד".

חלוקה מוניציפלית של העיר ירושלים יכולה להיות פתרון מוסכם אפילו בקונצנזוס הישראלי. לא מדובר בהקמת "מזרח ירושלים בירת פלסטין" אלא במזרח ירושלים כעירייה עצמאית. כך יימנע החשש הימני מפני וויתור על שטחים. אפילו איש הליכוד גדעון סער אמר בעבר כי יקבל פתרון כזה. זאת בעוד שתושבי מזרח העיר יזכו בממשל עצמאי. בנוסף, לא ייגרעו זכויות תושבי מזרח ירושלים במדינת ישראל ומעמדם האזרחי (הבעייתי במיוחד) לכל הפחות לא ייפגע. גם המצדדים בפתרון המדינה האחת צריכים לתמוך בחלוקה מוניציפלית של ירושלים בשל הקשר הקלוש שבין חלקי העיר ובשל היתרונות של פתרון זה בכל מקרה.

חלוקה מוניציפלית כזו גם תפחית את הפערים הגדולים בין מערב למזרח העיר. תקציב עיריית מזרח ירושלים יהיה עצמאי והמצב בו מזרח העיר מקבלת תת תקציב מעיריית ירושלים ייפסק. בנוסף לכך עירייה כמזרח ירושלים תזכה במענקי איזון ממשרד הפנים ככל רשות מוניציפלית שמצבה הסוציו-אקונומי בעייתי.

שני ההיבטים החשובים ביותר הם ראשית האפשרות לבניית מנהיגות אזרחית ופוליטית במזרח העיר. מנהיגות שלא מתקיימת בצורה מיטבית עתה קשורה קשר הדוק להימנעות תושבי מזרח העיר מהשתתפות בהליך הדמוקרטי המוניציפלי – מצב שישתנה כשיהיו תושבי עיר עצמאית. הדבר ישפר את מצב תושבי מזרח ירושלים, וכתוצאה מכך יגביר את ביטחון תושבי מערב ומזרח ירושלים. שנית, הקמת עירייה כזו תהיה פתרון אזרחי (וכאמור, זמני) לרבות מבעיות תושבי מזרח העיר. פתרון שלא יכלול הקמת חומות נוספות או עיסוק במקומות הקדושים – אלא ייתן מענה לבעיות היומיום הבוערות ויאפשר לנו להפנים את עובדת היות ירושלים עיר לא אחידה, ודאי שלא מאוחדת.

הרעיון של אותה חלוקה מוניציפלית איננו חדש וכבר כמה שנים אנשי תכנון הוגים בו. לעומת לא מעט מתושבי מזרח העיר, ההנהגה הפלסטינית לא מוצאת בו עניין משום החשש כי לא מדובר בפתרון אזרחי שיכול להיות זמני, אלא בהצעה סופית. בינתיים הם ממתינים להסכם שלום שיביא גם לחלוקת ירושלים.

הייתי שמח לראות הסכם שלום סופי, שלם ומוצלח בין ישראל לפלסטין, אך כזה איננו בנמצא, באשמת הנהגות שנני העמים. אך פתרונות ביניים יכולים להיות לא רק מדרגות אל אותו הסכם, אלא גם פתרונות מוצלחים בפני עצמם. הקמת עיריית מזרח ירושלים יכולה להיות פתרון כזה, שבניהול נכון יאפשר יתר רווחה ויתר ביטחון לתושבי ירושלים כולה, ואפילו יהיה מוסכם על השמאל, הימין ותושבי מזרח העיר.

Обсудить на Facebook
@relevantinfo
Читатели, которым понравилась эта статья, прочли также...
Закрыть X
Content, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zFooter, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x